בשנים האחרונים נסקו עלויות האנרגיה לשיאים אשר דורשים התייחסות כבדת ראש לאופן השימוש באנרגיה וליעילות הצרכנים.

ע"י שימוש בטכניקות מידול תהליכים הנדרשים לצרכנים, ניתן להגיע להישגים משמעותיים ולצמצם את הוצאות באופן ניכר.

שיפורים אלו מושגים בדרך כלל על ידי אימוץ תהליך ייצור יעיל יותר או על ידי יישום של שיטות מקובלות והחלפת צרכנים.

צמצום שימוש באנרגיה מפחית את עלויות הארגון ולגרום לחיסכון בעלות הכספית של הצרכנים וכן להאריך את משך חיי המכשיר.

צמצום צריכת האנרגיה באה לידי ביטוי גם כפתרון לבעיית הפחתת פליטות גזי חממה.