צרכני האנרגיה הינם חלק מתהליך ההתייעלות.

החלק העיקרי בחיסכון בעלויות האנרגיה הינם ע"י לימוד מושכל בשימוש באנרגיה.

הסטת עומסים, צמצום צריכת הרפאים, עבודה נכונה מול תעו"ז ותחזוקה נכונה הינם המוקדים העיקריים לצמצום בעלויות, בהשקעה נמוכה וזמן החזר מהיר.

מנסיון בפרוייקטים רבים נמצא כי חינוך ולימוד לשימוש נכון באנרגיה הינו הגורם המשמעותי ביותר בתהליך ההתייעלות.