תהליך ההתייעלות עובר דרך מספר שלבים חיונים המספקים מידע על אופן השימוש באנרגיה, החל מסקירת צרכני האנרגיה, דרך מדידות וכלה באפיוני השימוש באנרגיה, צריכת הרפאים ועבודה נכונה מול חברת החשמל ותעריפי עומס וזמן.