למה להתייעל ?

בפן התוך ארגוני - הפחתת האנרגיה משמעה הפחתה בהוצאות. במוסדות רבים מדובר על עלות משמעותית מהוצאות הארגון, צמצום בהוצאות עשוי להביא לגידול משמעותי ברווחים. 


בפן הלאומי - הפחתה בצריכת האנרגיה משפיעה ישירות על שריפת הדלקים בתחנות הכוח, ומכאן גם להפחתה בפליטת גזים וחלקיקים רעילים. הפוגעים באיכות האוויר המים והמזון ובבריאות הציבור.

 

בפן העולמי, שריפת הדלקים בתחנות הכוח גורמת לפליטה של גזי חממה. אפקט החממה הוכח כגורם לשינויי האקלים - לאי סדירות במשקעים, שטפונות לסערות, לפגיעה בחקלאות.