תוכנית הסיוע הממשלתית 

משרד הכלכלה מפעיל תוכנית יעוץ והדרכה מסובסדת לצמצום צריכת האנרגיה.

המטרה לסייע לעסקים בצמצום צריכת האנרגיה וזאת באמצעות מתן ייעוץ מקצועי בהתייעלות אנרגטית בעלות מסובסדת.
 

מטרות התוכנית:
מתן ייעוץ לעסקים במטרה לסייע בשיפור ביצועיהם וצמצום צריכת אנרגיה באמצעות הקניית כלים וליווי כלכלי ביישומם.

 

 • אבחון מעמיק של הפוטנציאל להתייעלות אנרגטית בעסק (סקר אנרגיה).

 • ניתוח הנתונים וזיהוי מוקדים של חוסר יעילות וצרכנים בזבזני אנרגיה.

 • הצעת פתרונות רלוונטיים ומעשיים להתייעלות אנרגטית.

 • ביצוע הערכה ראשונית של עלות הפתרונות והחזר ההשקעה שלהן.

 •  יישום התייעלות אנרגטית בעסק

 • בתום הסקר יינתן ייעוץ פיננסי לעסק לאיתור מקורות מימון ומענקים לביצוע תהליך ההתייעלות.

 • הנהלת המפעל תוכל לבחור ליישם המלצות ממכלול ההמלצות שיוצעו לעסק.

התועלות המצופות:

 • הגברת המודעות לצריכת האנרגיה מיישום התייעלות אנרגטית.

 • מיפוי צריכת אנרגיה ומוקדים של חוסר יעילות אנרגטית בעסק.

 • זיהוי פוטנציאל להתייעלות וכימות העלויות מול התועלות.

 • השגת התייעלות אנרגטית הלכה למעשה בעסקים.

 • מיתוג העסק כעסק "ירוק".