אנרגיות מתחדשות

תהליך התייעלות אנרגטית והקמת מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת הם שני עמודי התווך של מדיניות אנרגיה בת קיימא. במדינות רבות שיפור ביעילות האנרגיה באה לידי ביטוי גם כתועלת בטחונית לאומית היות וניתן להפחית את רמת יבוא אנרגיה ממדינות זרות וכן להאט את הקצב שבו משאבי אנרגיה מקומיים מתרוקנים