על מנת להתייעל באופן מושכל חובה לבצע מדידות

בלוח החשמל:

התקנת מונה תסייע רבות בהבנת משטר העבודה ותספק מידע אודות כשלים בלוח החשמל הגורמים לצריכה מוגברת:

 • המתח

 • הזרם 

 • מקדם ההספק

 • שיא הביקוש

 • איכות החשמל

במכונות:

התקנת מכשירי מדידה מקומיים על מערכות חשודות לבדיקה:

 • צריכה מיותרת כתוצאה מבלאי

 • תחזוקה לא נכונה

 • צריכה כשמכשיר לא בשימוש.

בתהליך:

 • טמפרטורה

 • זרימה של נוזלים וגזים

 • איבודי חום ובידודים

 • נפחים של חללים ממוזגים

 • שטף תאורה ופיזור אור