סקר האנרגיה

סקר האנרגיה הינו תהליך חיוני להערכת החיסכון ולאיפיון ההמלצות לצמצום הצריכה. 

רישום מדוייק של כל צרכני האנרגיה לפי הצריכה בפועל תוך השוואה לנתוני היצרן, הערכת זמן הפעולה, מקדם העומס וההפעלה לפי תעריף.

סקר פשוט וחיוני זה מספק את רוב המידע אודות התפלגות האנרגיה והינו הבסיס עליו נשען כל פרוייקט ההתייעלות האנרגטית,

חשוב לבצע אותו ע"י מהנדס מוסמך ומנוסה אשר ביכולתו לכמת באופן מדוייק ככול האפשר את צרכני האנרגיה, מקדמי העומס והביקוש.

 

מידע רב ניתן  להסיק מצריכת החשמל בשנים האחרונות, החל מהתפלגות הצריכה לאורך השנה, האנרגיה הסגולית, והצריכה הצפויה בעתיד.

9
13
10
14
12
15
11
17
16