אוהד אבירם

 

  • בוגר בגיאופיסקה, מדעי האטמוספירה והחלל מאוניברסיטת ת"א. 

  • מוסמך בהנדסת אנרגיה מכללת אפקה-התמחות באנרגיה חלופית.

  • חוקר במכון לפתרונות מדיניות אסטרטגיים לאתגרים גלובליים באוניברסיטת תל אביב.

  • ממונה אנרגיה מטעם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

  • יועץ ומרצה בתחומי ההתייעלות האנרגטית והגנת הסביבה מטעם משרד הכלכלה.

  • מומחה בתהליכי צמצום אנרגיה ושיטות לחיסכון בפליטות פחמן.

  • שותף בעשרות תהליכי התייעלות אנרגטית בתעשייה מטעם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

  • פעיל בארגונים ירוקים למטרות צמצום אנרגיה ומעבר לאנרגיה מתחדשת.

  • בעל אג'נדה ירוקה כדרך חיים.